Jump to content
Sign in to follow this  
blasphemus

[WIP] Save/Load functionality error

Recommended Posts

Hi there !

 

I really love your project !

 

I was wondering when save/load functionality will be available approx cause currently there is no way to continue your game.

 

Unless I’m missing something obvious...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, I'm having an issue loading my save files. Whenever I try to load a save file, I'm taken to a screen for Akron Bulls even though my save has nothing to do with that team. Any help is appreciated!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi guys, first off LOVE THE GAME... 

 

I have shared the link to the game in my Facebook groups..

 

I take it that currently we are unable to save games ? Every-time i have tried the game closes down on me and when i return there is no sign of the saved game..

Share this post


Link to post
Share on other sites
01-08-2019: 20:39 System.IO.FileNotFoundException: Filen eller assemblyen 'SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' eller en af dens afhængigheder kunne ikke indlæses. Den angivne fil blev ikke fundet.

Filnavn: 'SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'

   ved CTFootballManager.Infrastructure.Model.GeneralModel.SetupModel.Setup.ReadStates()

   ved CTFootballManager.Infrastructure.Model.GeneralModel.SetupModel.Setup.SetupGame() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Infrastructure\Model\GeneralModel\SetupModel\Setup.cs:linje 35

   ved CTFootballManager.App..ctor() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager\App.xaml.cs:linje 36

   ved CTFootballManager.App.Main()

 

=== Tilstandsoplysninger om forudbinding ===

LOG: DisplayName = SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

 (Fully-specified)

LOG: Appbase = file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/

LOG: Første PrivatePath = NULL

Kalder assembly: CTFootballManager.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null.

===

LOG: Denne binding starter i indlæsningskonteksten default.

LOG: Bruger programkonfigurationsfilen: C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager\bin\Debug\CTFootballManager.exe.Config

LOG: Bruger værtskonfigurationsfilen: 

LOG: Bruger maskinkonfigurationsfil fra C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\config\machine.config.

LOG: Politikken anvendes ikke på referencen på nuværende tidspunkt (privat, brugerdefineret, delvis eller placeringsbaseret assemblybinding).

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter.DLL.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter/SQLiter.DLL.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter.EXE.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter/SQLiter.EXE.

 

01-08-2019: 20:39 System.IO.FileNotFoundException: Filen eller assemblyen 'SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' eller en af dens afhængigheder kunne ikke indlæses. Den angivne fil blev ikke fundet.

Filnavn: 'SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'

   ved CTFootballManager.Infrastructure.Model.GeneralModel.SetupModel.Setup.ReadStates()

   ved CTFootballManager.Infrastructure.Model.GeneralModel.SetupModel.Setup.SetupGame() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Infrastructure\Model\GeneralModel\SetupModel\Setup.cs:linje 35

   ved CTFootballManager.App..ctor() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager\App.xaml.cs:linje 36

   ved CTFootballManager.App.Main()

 

=== Tilstandsoplysninger om forudbinding ===

LOG: DisplayName = SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

 (Fully-specified)

LOG: Appbase = file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/

LOG: Første PrivatePath = NULL

Kalder assembly: CTFootballManager.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null.

===

LOG: Denne binding starter i indlæsningskonteksten default.

LOG: Bruger programkonfigurationsfilen: C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager\bin\Debug\CTFootballManager.exe.Config

LOG: Bruger værtskonfigurationsfilen: 

LOG: Bruger maskinkonfigurationsfil fra C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\config\machine.config.

LOG: Politikken anvendes ikke på referencen på nuværende tidspunkt (privat, brugerdefineret, delvis eller placeringsbaseret assemblybinding).

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter.DLL.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter/SQLiter.DLL.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter.EXE.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter/SQLiter.EXE.

 

01-08-2019: 20:41 System.IO.FileNotFoundException: Filen eller assemblyen 'SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' eller en af dens afhængigheder kunne ikke indlæses. Den angivne fil blev ikke fundet.

Filnavn: 'SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'

   ved CTFootballManager.Infrastructure.Model.GeneralModel.SetupModel.Setup.ReadStates()

   ved CTFootballManager.Infrastructure.Model.GeneralModel.SetupModel.Setup.SetupGame() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Infrastructure\Model\GeneralModel\SetupModel\Setup.cs:linje 35

   ved CTFootballManager.App..ctor() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager\App.xaml.cs:linje 36

   ved CTFootballManager.App.Main()

 

=== Tilstandsoplysninger om forudbinding ===

LOG: DisplayName = SQLiter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

 (Fully-specified)

LOG: Appbase = file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/

LOG: Første PrivatePath = NULL

Kalder assembly: CTFootballManager.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null.

===

LOG: Denne binding starter i indlæsningskonteksten default.

LOG: Bruger programkonfigurationsfilen: C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager\bin\Debug\CTFootballManager.exe.Config

LOG: Bruger værtskonfigurationsfilen: 

LOG: Bruger maskinkonfigurationsfil fra C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\config\machine.config.

LOG: Politikken anvendes ikke på referencen på nuværende tidspunkt (privat, brugerdefineret, delvis eller placeringsbaseret assemblybinding).

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter.DLL.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter/SQLiter.DLL.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter.EXE.

LOG: Forsøger at hente nye URL-adresser file:///C:/Users/pjank/source/repos/CTFM/CTFootballManager/bin/Debug/SQLiter/SQLiter.EXE.

 

05-08-2019: 16:07 System.NullReferenceException: Objektreferencen er ikke indstillet til en forekomst af et objekt.

   ved CTFootballManager.Modules.Game.Content.PlaySelectionViewModel.SetPlays() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Modules.Game\Content\PlaySelectionContent.xaml.cs:linje 53

   ved CTFootballManager.Modules.Game.Content.PlaySelectionViewModel.set_SelectedFormation(Formation value) i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Modules.Game\Content\PlaySelectionContent.xaml.cs:linje 74

   ved CTFootballManager.Modules.Game.Content.PlaySelectionContent..ctor() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Modules.Game\Content\PlaySelectionContent.xaml.cs:linje 36

   ved CTFootballManager.Modules.Game.ViewModels.HumanGameViewModel.GetOffensivePlay() i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Modules.Game\ViewModels\HumanGameViewModel.cs:linje 72

   ved CTFootballManager.Modules.Game.ViewModels.HumanGameViewModel.dispatcherTimer_Tick(Object sender, EventArgs e) i C:\Users\pjank\source\repos\CTFM\CTFootballManager.Modules.Game\ViewModels\HumanGameViewModel.cs:linje 101

   ved System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)

   ved System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   ved System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

   ved System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()

   ved System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)

   ved MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(Object obj)

   ved System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

   ved System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

   ved System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

   ved MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

   ved System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()

   ved System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()

   ved System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   ved MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   ved MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

   ved System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   ved System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

   ved System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)

   ved MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)

   ved MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)

   ved System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)

   ved System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)

   ved System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)

   ved System.Windows.Application.RunInternal(Window window)

   ved System.Windows.Application.Run(Window window)

   ved System.Windows.Application.Run()

   ved CTFootballManager.App.Main()

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create a GM profile or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create a GM profile

Sign up for a GM profile in our community. It's free & easy!

Create a GM profile

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...